Integritet

Sekretess och säkerhet
När Du lägger Din beställning hos oss uppger Du dina personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, E-postadress samt IP-adress. I samband med Din registrering och beställning godkänner Du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot Dig. Wigmaster kommer inte att lämna ut Dina personuppgifter till tredje part.

Enligt Personuppgiftslagen har Du rätt att få den information som vi har registrerat om Dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall oss på telefonnummer 035-371 95 eller info@wigmaster.se

Om Du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till Dig via e-post. Detta kan enkelt avbokas genom att kryssa av rutan under Mitt konto eller genom att skicka ett e-mail till info@wigmaster.se. Även om Ni inte önskar mottaga våra erbjudanden så förbehåller vi oss rätten att e-posta till Dig vid behov angående order.